Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskedder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Februar

Så er grundstammerne i hus, mange ligger på kølehus ved 2 grader, stenfrugterne er sat i indslag og jeg er så småt begyndt at levere og nogle har hentet. Podekviste er de fleste også i hus, mange er sorteret og der er igen et passende antal, enkelte sorter er der desværre ikke noget af, men sådan er det hver sæson, og bare det ikke er de samme sorter hvert år. Jeg er så småt ved at gøre klar til første podekursus i Højer i det vestlige Sønderjylland, hvor de på Marsk- og Møllemuseet har genoptaget podekurser, fordi mange har spurgt, hvorfor de ikke ville få kurset til at køre igen. Omkring 20. januar var der 18 tilmeldte, så kurset bliver til noget.
Vi har lidt nattefrost sidst i januar, men det har ikke den store betydning for arbejdet i planteskolen, op ad dagen kan der graves igen, så der kan stadig leveres/afhentes træer til plantning. Vi ses derude til podekurserne hvor jeg igen kommer langt omkring.


Aktuelt for Januar

Der graves stadig, sættes i indslag til senere levering/afhentning og så midt i december fik vi taget flere tusinde træer op med sidemonteret rysteløfter og en ordentlig traktor. Planlægningen af næste års produktion er også i fuld gang, der bliver bestilt podemateraler næsten hver dag og så må jeg se hvor jeg får fat i nogle af de specielle, udlandet må holde for når der virkelig skal fremskaffes noget specielt.
Det er godt med mange kontakter rundt omkring og nogle gange ligner det en hel byttecentral med både Tyskland, Sverige og England.
Der har været lidt stilhed i forbindelse med julen og så har jeg fundet et par store æblebøger på antikvariater i Sverige – det var et par jeg så hos en bekendt i Sverige og derovre bliver der stadig lavet og udgivet noget litteratur fordi interessen er så stor at det kan gå at få dem produceret. To bøger á godt et kilo stykket til lige godt 1000 svenske kroner i alt. Jeg får grundstammer hjem i første halvdel af januar, så skal der sorteres og lægges på kølehus og klippes podekviste og så kan pakning til kurser og forsendelse begynde så småt. Ind imellem kan der handles træer og buske så længe jorden er til at grave i.
God podesæson

Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder