Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskeder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Oktober

Så bliver det snart plantetid igen – jeg satser på at efter den 20. oktober bliver der mulighed for at hente træer og buske igen. Vigtigst er at få en aftale så der bliver tid til Jer alle sammen og det nytter ikke noget at alle vil komme den samme lørdag. Jeg regner også med at gå i gang med at sende nogle af de bestillinger der allerede er aftalt, men det tager noget tid – at få så mange træer gravet op og pakket. Husk at der er mulighed for friske grøntsager i planteskolen når du selv henter, ofte til enten ingen betaling eller symbolsk betaling.
Der er stadig masser af planter, ganske enkelte er udsolgt, men det burde ikke give de store problemer.
Selvom det er plantetid er det også tid at få bestilt ting til vinterens podninger – og inden vi ser os om er det snart podesæson igen.

Til selvpoderne er der følgende råd nu, sygdomme som skurv vil ikke være noget problem længere i år, men en god ide vil altid være at samle nedfaldne blade og få dem komposteret – eller gravet ned – og de skal i hvert fald væk fra træerne, så de ikke ligger på jorden og smitter til næste år. Der skal planlægges om træerne skal omplantes og måske rodbeskæres inden genplantning, det skal de i hvert fald, hvis der er en enkelt uhensigtsmæssig rod, som ved en rodbeskæring vil danne mange nye smårødder og så vil senere omplantning lykkes bedre.
God plantesæson

Boi Jensen, podemester


Aktuelt for September

Høsttiden er begyndt – og her lige ved månedsskiftet ser det ud til at den varme del af sommeren er ved at være slut – og det er længe siden det har været nødvendigt med vanding ad kunstig vej – bortset fra pottede planter. Så alt i alt har det vel været en rigtig god vækstsæson, der er ikke så meget frugt og det betyder at jeg skal ud i ”byen” for at finde æbler at tage med til pomologisk træf i Uppsala først i oktober, vi mødes i en weekend og skal se og høre om hinandens frugter og det bliver spændende at træffe nogle af dem jeg tidligere har mødt og andre nye – og se hvad de har med i poserne.
Som vanligt er der ved at være god gang i aftalerne om podekurser i det nye år – og nye steder bliver i Fredericia, Stouby, Holstebro og Padborg, om kurser se nærmere på hjemmesiden og få dig meldt til, hvis du skal lære at pode eller have formen pudset af.
Bestillinger på træer og buske til efteråret kommer også i en lind strøm og der bliver travlt fra sidst i oktober, specielt er der kraftig forøgelse af bestillinger fra Sverige, hvor cidertræer og hasselbuske virkelig hitter i tiden.
For selvpoderne skal der stadig pilles skud af grundstammerne, tilbindingen skal være fjernet – ellers er det i sidste øjeblik, sørg for at holde træerne enkeltstammede, for det skal de være i de fleste tilfælde og så er risikoen for insektskader ved at være på det sidste. Tilbinding til stok eller bambuspind er også vigtigt nu hvor nogle af de nypodede er ved at nærme sig højde på 1 meter – ved meget vind er belastningen på podestedet voldsom og så er det smart at stammen står fast og lodret uanset hvor meget vind der er.
Og så høster vi bær, frugt og grøntsager og specielt det sidste er der rigtig god gang i, ligesom aroniahøsten er i fuld gang. Hvis du er til noget selvpluk – kontakt mig og få en aftale hvor jeg er at træffe i planteskolen.
God høstsæson
Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder