Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskedder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Marts

Her i slutningen af februar står det hele på gloende pæle – 2 podekurser om ugen og en masse podninger til egen produktion. Derudover kommer en masse bestillinger både til afhentning og forsendelse og så kommer der samtidig sendinger af grundstammer og podekviste den anden vej, så det er ikke kun 7 timers arbejdsdage i planteskolen.
Der sælges også lidt træer, men de fleste venter til lidt ind i marts og så må jeg tage dem efterhånden som vejret er til det og så pode, når vejret siger at selv hunden bør blive inde.
Vi ses til kurser og i planteskolen – og ellers skrives vi ved.

Boi Jensen, podemester


Aktuelt for Februar

Så er grundstammerne i hus, mange ligger på kølehus ved 2 grader, stenfrugterne er sat i indslag og jeg er så småt begyndt at levere og nogle har hentet. Podekviste er de fleste også i hus, mange er sorteret og der er igen et passende antal, enkelte sorter er der desværre ikke noget af, men sådan er det hver sæson, og bare det ikke er de samme sorter hvert år. Jeg er så småt ved at gøre klar til første podekursus i Højer i det vestlige Sønderjylland, hvor de på Marsk- og Møllemuseet har genoptaget podekurser, fordi mange har spurgt, hvorfor de ikke ville få kurset til at køre igen. Omkring 20. januar var der 18 tilmeldte, så kurset bliver til noget.
Vi har lidt nattefrost sidst i januar, men det har ikke den store betydning for arbejdet i planteskolen, op ad dagen kan der graves igen, så der kan stadig leveres/afhentes træer til plantning. Vi ses derude til podekurserne hvor jeg igen kommer langt omkring.

Se aktuelt for tidligere måneder