Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskedder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for April

En ekstrem hektisk marts er slut men det betyder ikke slut på arbejdet, nu er der pløjet og de planter der ikke er solgt, skal plantes ud i nye rækker og have en vækstsæson mere, medmindre der kommer nogle og vil købe dem.
Podeaktiviteterne er stadig i gang og jeg sender en del stenfrugt kviste ud i kommende uge – så I kan få podet. Ompodningerne kan vente til 19-20. april hvor der er mere gang i saftstigningen i de lidt ældre træer.
Hvis I ikke har plantet de nye podninger ud – er det ved tiden nu og så er det bare at vente på om håndværket med podningerne slår til.
Så skal der også lige sås nogle grøntsager af betydning – enkelte er sat til forspiring.

Godt forår

Boi Jensen, podemester


Aktuelt for Marts

Her i slutningen af februar står det hele på gloende pæle – 2 podekurser om ugen og en masse podninger til egen produktion. Derudover kommer en masse bestillinger både til afhentning og forsendelse og så kommer der samtidig sendinger af grundstammer og podekviste den anden vej, så det er ikke kun 7 timers arbejdsdage i planteskolen.
Der sælges også lidt træer, men de fleste venter til lidt ind i marts og så må jeg tage dem efterhånden som vejret er til det og så pode, når vejret siger at selv hunden bør blive inde.
Vi ses til kurser og i planteskolen – og ellers skrives vi ved.

Boi Jensen, podemester

Se aktuelt for tidligere måneder