Specialfremstilling af podede frugttræer

Har du et træ, der ikke er i min sortsliste, kan det laves. Hvert år har jeg en del af den type opgaver, så sorten bevares, eller du får det helt unikke træ, som ikke er til at finde nogen steder. Træerne kan laves af podekviste du selv klipper efter fremgangsmåden nedenfor eller er det en kendt sort fra en af de sortssamlinger jeg kan få podekviste fra, men det forudsætter jeg har bestillingen før 10. november i året før jeg skal producere.

Podekvistene klippes i tøvejr i perioden 10. december til 1. marts - og det er vigtigt at få af de skud, træet har sat i år - gerne så tykke som muligt - og de bedste sidder oftest - øverst i træet, hvor der er mest lys. Hvis træet er kraftigt beskåret eller bliver det, sættes der ofte vanskud - og det er også fine podekviste.

Til hver podning bruges en halv blyantslængde, så grenene må gerne klippes i stykker, så de nemmere kan gå i en almindelig kuvert. De bør ikke være kortere end længden på en kuglepen. Det er primært den inderste del af grenen, der skal bruges og under alle omstændigheder skal den yderste tredjedel kasseres, medmindre der kun er meget korte kviste til rådighed.

Inden de lægges i kuverten, pakkes de i lettere fugtigt avispapir - og i en tæt plastpose.

De sendes til mig, så de kommer frem hurtigst muligt - d.v.s. ikke sende fredag-lørdag. Herefter skal jeg nok sørge for korrekt opbevaring. Ofte er det billigst som quick-brev, hvis ikke det er større mængder.

Husk at skrive hvilken frugtsort det er og gerne oplysninger om afsender og hvor mange styk der ønskes retur om efteråret, hvor podningerne er lavet samme forår.

Hvis jeg ikke får nogen speciel besked, laves træerne på vildstamme.

Normalt laver jeg de fleste træer på vildstamme, som er en kraftigt voksende stamme lavet af frø fra æbler. Den stamme giver udover en kraftig vækst også ret sunde træer, der står godt fast, fordi roden laver "pælerod" som på længere sigt går meget dybt i jorden og dermed kan forsyne træet med næring og vand i vækstsæsonen. Træet bærer lidt senere end de traditionelle træer, som de sidste 50 år har været brugt som standard, men i planteskolen ses træer på både 2 og 3 år der sætter frugt, men det er meget sortsafhængig hvornår de enkelte sorter er i stand til at sætte blomster og dermed sætte frugt. En yderligere fordel med den frøformerede rod, er at træerne generelt bliver meget ældre end træer på svagtvoksende rod - og det er lige der, vi rammer plet til private plantninger af frugttræer.

De andre muligheder er den normale standardgrundstamme, som enten kaldes MM106 eller M7, som begge har ca. 70% vækstkraft i forhold til vildstammen, træet bærer forholdsvis hurtig frugt og står nogenlunde fast, men bør i nogle år have en pind at stå ved. Grundstammen bør kun bruges på ret god jord. Træerne på denne rod bliver normalt kun halvt så gamle som vildstammetræer.

Den meget svagtvoksende grundstamme med 40% vækstkraft af vildstammen er M9 som giver virkeligt svagtvoksende træer, der sætter frugt meget hurtigt og ikke gror ret meget, men samtidig bliver træerne heller ikke ret gamle - og de står heller ikke bedre fast, end at de bør have en støttepind "hele livet". Træet på denne grundstamme skal ubetinget stå på god jord med et stort indhold af ler.

Ved pærer findes der også flere muligheder, men da der er sammenvoksningsproblemer med mange sorter, laves langt de fleste på vildpære, hvor der ingen sammenvoksningsproblemer er. Blommer og kirsebær laves på frøplanter af henholdsvis mirabel og fuglekirsebær, medmindre vi aftaler noget andet.

Prisen for disse specialpodninger er:

Første træ af hver sort, som prisen på et 3-års træ plus 50 kr. – de efterfølgende som prisen på 1-års træer – i 2024 er det 375 kr. for det første og 200 kr. for de efterfølgende.

Det forudsættes at træerne aftages efteråret i samme årstal, som de er lavet om foråret og der betales kun for de træer, der lykkes.

I forbindelse med indsendelse af podekviste indbetales 175 kr. når kviste er godkendt af podemesteren, pr. sort som a/conto betaling – hvis podningerne ikke lykkes er beløbet betaling for grundstammer og arbejdet med podningen.

Prisen gælder for æble, pære, blomme på vildstamme. Skal du have lavet andet, vil jeg lave en pris på det.

Det forudsætter at træerne aftages efteråret i samme årstal, som de er lavet om foråret og der betales kun for de træer, der lykkes.


Venlig hilsen
Boi Jensen