Billede af Podemesteren Boi Jensen

Podemesteren Boi Jensen

Mobilnr. 20830459 her træffes jeg for korte beskeder og aftaler om besøg.

Besøg kun efter aftale

Aktuelt for Januar

Godt nytår til alle besøgende på såvel hjemmeside som i planteskolen. Det gamle år har været præget af at der har været mangel på større træer - de blev simpelthen solgt i corona tiden - men heldigvis er vi blevet i stand til at sætte produktionen op så der til efteråret 2023 vil være langt flere muligheder i 2 års træer. Træer ældre end 2 år vil der stadig være ganske lidt af og der er kun at spørge, hvis du gerne vil have træer der er lidt ældre.
Grundstammer er bestilt - og jeg får dem ad to omgange - forventer vildæbler en gang i januar - og resten hen mod slutningen af februar - så de kan ekspederes i den rækkefølge at vildæbler kommer først - og skal du have andet med, vil vi komme tæt på 1. marts før der sker ret meget. Podekviste er jeg begyndt at klippe her sidst i december - og det bliver hovedopgaven i første halvdel af januar, så tænker jeg vi begynder at pode æbler - og ind imellem kan der ekspederes ordrer på træer, så længe vi har tøvejr.
Godt nytår til alle
Boi Jensen, podemester

Her er lige et par tips til Jer der bestiller podekviste for første gang, eller er i tvivl om hvad I bestiller og hvor meget I så får. En podekvist er i min planteskole lig med 2-3 knopper - og den første af hver sort, der bestilles, er der til 2 podninger - altså mellem 4 og 6 knopper. De ekstra er så der er noget at smide væk af - men der kan altid laves 2 podninger af den første kvist. Hvis du så f.eks. bestiller til 3 podninger, får du mellem 6 og 9 knopper. I princippet kan du pode med en knop, men det giver normalt en lavere heldprocent, end hvis du poder med 2 knopper, og det giver normalt ikke nogen forbedringer af noget som helst, at bruge mere end 2 knopper, så skal du nemlig bare pille flere skud af, når podningen lykkes, for du bør i langt de fleste tilfælde lave træet enkeltstammet, så når knoppene bryder, skal du inden skudene bliver 2 cm lange, pille overflødige skud væk. Første kvist koste for alm. frugttræer - 40 kr. - og for de efterfølgende af samme sort - 5 kr. ekstra pr. podning.

Aktuelt for December

Vinteren er over os - men vi graver stadig planter op til de ordrer der er og kommer - der sendes planter hver uge og hentes endnu flere - og så er der enkelte steder hvor jord eller hegn ikke er klar - og vi stadig har planterne i indslag - og i planteskolen regner vi med at dyrene ikke komme ind og forstyrrer. På podesiden kommer der næsten dagligt bestillinger som noteres og så må vi se hvilke podekviste det bliver muligt at skaffe, når de skal klilppes.

Mød Boris som af og til ses i planteskolen. Han er i mesterlære og bliver måske den ny podemester. I hvert fald arbejder han på sagen, har været på sortsbestemmelseskursus i Rødding og har i 2022 podet over 1000 træer, okuleret en del og været med i det daglige arbejde det meste af sæsonen.
Se aktuelt for tidligere måneder