Følgende kurser er aftalt (ikke alle oplysninger er helt færdigforhandlet, så der kan forekomme ændringer)
Fælles for kurserne er at det er muligt at købe ekstra podemateriale, hvis du kan nå at lave flere træer eller ønsker at fortsætte derhjemme. Ønskes større mængder, bestil venligst i forvejen. Alle hjælpematerialer til podning som knive, sakse, podevoks, bast, elastikker, okulertape sælges også på kurserne.
 • 03-08-2019 10:00 - Okulerkursus i Frugttræsplanteskolen, Mejrup


  Vi skal have teori om podning, specielt hvordan okulering og chip-budding foregår og hvad der sker når det laves og arbejdes med for at få det til at gro. Der er 10 grundstammer af vildæble, M7 æble eller rosa laxa til rådighed for hver deltager og disse hentes i november. Deltagerpris 300 kr. - . Tilmelding senest 30.7.19 på mail:
  podemesteren@de-gamle-sorter.dk


  Info og tilmelding

  podemesteren@de-gamle-sorter.dk

 • 27-01-2020 18:00 - Podekursus - Arrangør: Haveselskabet Bjerre Herred

  Stouby skole Vejlevej 93, 7140 Stouby


  Vi skal pode æbletræer og inden lidt teori og prøvesnit i pilekviste for at finde ud af teknikkerne og når det er godkendt er der kaffe med brød og resten af aftenen laves de rigtige podninger. Har du selv beskæresaks og podekniv, må du gerne have det med, ligesom egne podekviste kan medtages, måske du har et helt specielt træ, der bør kopieres. Kurset koster incl. Kaffe og brød, materialer til 2 træer – kr. 150 for medlemmer og 175 kr. for ikke medlemmer af Haveselskabet. Du kan også bestille ekstra til at tage med hjem og arbejde videre med på mail: podemesteren@de-gamle-sorter.dk og efter kurset er der også mulighed for at købe forskelligt grej til brug ved podning. Nødvendig tilmelding på mail: bjerreherred@haveselskabet.dk eller tlf. 23689658 og sidste tilmelding 17.1.20.


  Info og tilmelding

  23689658

  bjerreherred@haveselskabet.dk

 • 29-01-2020 18:30 - Arrangør Holstebro Bibliotek

  Kirkestræde 13, 7500 Holstebro


  Kurset koster incl. Kaffe og æblekage – kr. 150,- og det er aftalt at der bliver højst 30 deltagere.

  Kurset bliver for både nye ”podere” og for nogle der har prøvet før. Vi skal pode æbletræer og der bliver en god blanding af teori, prøvesnit og binding, så vi er sikre på at teknikkerne er i orden inden vi laver de rigtige træer, hvor hver deltager får 2 selvlavede træer med hjem i en pose. Er der frost på podetidspunktet, kan det være smart at have noget jord i en spand eller potte stående som de nypodede kan plantes midlertidigt i. Vi skal være i bibliotekets garage, der er uopvarmet, så tøj og fodtøj efter vejret. Husk også at sætte dig ind i hvor det er nemmest at parkere, der er P-pladser vest for biblioteket og på modsatte side af vejen Bisgårdsgade med indkørsel fra Skolegade.

  Tilmelding og info her:

  https://www.holstebrobibliotek.dk/arrangementer/voksne/podning-af-traeer

  https://www.facebook.com/events/491783951390224/


  Info og tilmelding

  Se mere her

 • 04-02-2020 18:30 - Podekursus ved Fredericia Havekreds

  Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia


  Podekursus for såvel nybegyndere og hvis du har prøvet at pode før. Vi starter med lidt teori om planteformering, mest podning, og ser forskellige podemetoder, så er der prøvesnit og prøvebinding for at se om vi alle kan håndværket. Når det er i orden, tager vi kaffen og så går det løs med at fremstille de rigtige træer, hvor hver deltager får udleveret materialer til at lave 2 træer, der tages med hjem og passes efter vejledning der udleveres inden aftenen slutter. Det er muligt at købe mere, og skal du have mere end nogle få grundstammer, anbefales det at bestille hos podemesteren på forhånd. Der er en offentlig parkeringsplads lige overfor hvor kurset holdes og vi skal være på 1. sal. Nødvendig tilmelding efter først til mølle princippet – og senest en uge før. Kurset koster for medlemmer 150 kr., ikke medlemmer 225 kr.


  Info og tilmelding

  40456877

  jyttefro@gmail.com

 • 05-02-2020 18:00 - Podekursus på Museum Oldemorstoft

  Bovvej 2, 6330 Padborg


  Kurset er for deltagere der har podet før – vi vil prøve at instruere i okulation, chip-budding og ompodning af ældre træer, og derudover vil vi pode et par æbletræer til hver deltager.
  Der kommer flere oplysninger senere, når Museet har fundet dem.


 • 10-02-2020 19:00 - Podekursus i Haveselskabet, Hammer Bakker Kreds

  Sulsted Sognegård, Kuskgårdsvej 3, 9381 Sulsted


  Så er der igen podekursus ”Nordenfjords” i Hammer Bakker Kreds, vi skal pode frugttræer - materialer til 2 stk. er med i kursusprisen kr. 250,- medlemmer af Haveselskabet får det til kr. 200,- og vi skal have kaffe med hjemmebag i pausen. Vi får lidt teori, derefter prøvesnitning i pilekviste, der skal bindes sammen, for at finde ud af teknikkerne og lave både præcise snit og gode sammenbindinger, så vi får de ny træer til at blive til nye frugttræer.
  Efter kaffen laver vi de rigtige træer, som tages med hjem til udplantning. Hav eventuelt lidt sand, jord eller plantejord stående frostfrit, så træerne kan mærke jorden, når du kommer hjem, dette mest af hensyn til frostvejr på denne årstid. Ofte er der nogle der bestiller podematerialer til afhentning på dette kursus. Det bestilles direkte hos podemesteren hvis det er mere end til 5 -10 podninger.
  Der bliver forudbetaling på dette kursus og kontonummer 9245 2453302078 skal bruges. Tilmelding senest 4.2.2020


  Info og tilmelding

  Inger Brix

  22786517

  haveselskabet.hbk@gmail.com

 • 19-02-2020 19:00 - Podekursus i Give Havekreds

  Kantinen Søndermarkshallen, Søndermarken 1, 7323 Give


  Arrangeret af Give Havekreds. Tilmelding til Erik Hansen, helst på telefon, alternativt mail, og her fås yderligere oplysninger. Kurset er for såvel begyndere og hvis du har prøvet at pode før. Vi tager en lille time med teori om hvad der kan podes, der vises flere podeteknikker og mulighed for spørgsmål fra deltagerne. Herefter går vi til det praktiske hvor alle prøvesnitter og binder i pilekviste og når det er godkendt holder vi kaffepause. Herefter er det podning af 2 træer som er med i kursusprisen på 190 kr., medlemmer af haveselskabet slipper med 160 kr.. Til slut tages træer hjem til pasning og så vil det vise sig, om håndvæket er i orden og måske står du med 2 nye frugttræer. Vejledning på papir fås også. Ønskes flere grundstammer kan de købes og det er en god ide hvis det er mere end 5 stk. at bestille på forhånd og så er det pakket når du kommer til kurset, gerne et kvarter før, så flytter vi tingene inden kurset.


  Info og tilmelding

  Erik Mørk Hansen

  75732419

  emoerk@stofanet.dk

 • 22-02-2020 09:00 - Podekursus i Æblets by, Rødding

  Nørremarken 4 a, 7860 Spøttrup


  Podekursus for uøvede som under instruktion af podemester Boi Jensen bliver guidet gennem noget teori om podning, der er prøvesnitning og prøvebinding så vi kan få kontrol på at håndværket er i orden. Efter vi har taget den ”egen medbragte kaffe/te” – går vi til de rigtige podninger, hvor hver deltager får en pose til hjemtransport, 2 grundstammer med tilhørende podekviste – og hvad der skal bruges til at binde og snitte dem med. Når vi er færdige er der et ark med vejledning i hvordan træerne skal behandles i den første tid. Så skulle det gerne lykkes og blive til rigtige æbletræer, med frugt om nogle år.
  Tilmelding nødvendig – Flemming Jensen 61281686 og prisen for kursus er 225 kr. – og medlemmer af foreningen Æblets by – 150 kr.


  Info og tilmelding

  Flemming Jensen

  61281686